Ako nakupovať

Vážený zákazník,
pripravili sme pre Vás návod ako nakupovať prostredníctvom nášho internetového obchodu.

Krok 1:     Zákaznícky servis
Krok 2:      Registrácia a prihlásenie
Krok 3:     Objednávka tovaru
Krok 4:     Potvrdenie zamerania a montáže
Krok 5:     Kontrola správnosti údajov- potvrdenie objednávky
Krok 6:     Dovoz a montáž tovaru
Krok 7:     Cena tovaru a platobné podmienky
Krok 1:     Zákaznícky servis
Vážený zákazník, naše nábytkové produkty (t.j. vstavané skrine, šatníky, knižnice, komody), ktoré sa nachádzajú v našom on-line katalógu, ako aj nábytok podľa Vašich osobitých požiadaviek, si môžete objednať nasledovne:

 1. Objednávku a ďalší zákaznícky servis (t.j. zameranie, dovoz a montáž) zabezpečí priamo firma DIVENDOOR s.r.o.
 2. Objednávku a ďalší zákaznícky servis (t.j. zameranie, dovoz a montáž) zabezpečí zmluvný obchodný partner firmy DIVENDOOR s.r.o., ktorý je uvedený v internetovom obchode pre príslušný región Slovenska.

Poznámka:
Všetky informácie o našich obchodných partneroch nájdete kliknutím na tlačidlo kontakt


Krok 2:    Registrácia a prihlásenie

 1. Registrácia
  Ak ste nový zákazník, vytvorte si zákaznícky účet tým, že vyplníte registračný formulár a potvrdíte Váš súhlas s obchodnými podmienkami.
  Poznámka:
  Registrácia klienta, t.j. koncového spotrebiteľa pri nákupe tovaru cez on-line katalóg je povinná!

   
 2. Prihlásenie
  Teraz sa môžete prihlásiť zadaním svojho užívateľského mena a hesla do nášho systému. V prípade, že u nás už máte vytvorený zákaznícky účet, nie je potrebná opätovná registrácia, stačí sa len jednoducho prihlásiť.

Krok 3:     Objednávka tovaru
Vážený zákazník, tovar si môžete objednať priamo u firmy DIVENDOOR s.r.o., resp. u zmluvného partnera, ktorý je uvedený v internetovom obchode a to nasledovne:

 1. Objednávka tovaru cez online katalóg
  1. Tovar si môžete objednať v jednotlivých kategóriách tovarových produktov. Každý nábytkový produkt sa Vám zobrazí vo vizuálnom náhľade, s názvom tovaru, popisom, technickými parametrami a cenou.
  2. Ak ste sa rozhodli daný tovar kúpiť, vyberte si dostupný variant, zvoľte počet kusov, a stlačte tlačidlo kúpiť.  Zobrazí sa Vám nákupný košík aj s tovarom, ktorý ste do košíka práve pridali. Ak chcete vybrať ďalší tovar, kliknite na tlačidlo „Pokračovať v nákupe“
 2. Objednávka tovaru podľa osobitých požiadaviek klienta
  1. Tovarové produkty (vstavané skrine), ktoré sa nachádzajú v našom on-line katalógu si môžete objednať aj v inej materiálovej špecifikácii, resp. rozmerovej špecifikácii. V takom prípade zašlite Váš dopyt na Hot-line adresu firmy DIVENDOOR s.r.o., resp. na adresu jej zmluvného partnera, ktorý je uvedený v internetovom obchode pre príslušný región Slovenska. Vo vašom dopyte presne špecifikujte Vaše požiadavky na zmenu materiálov, resp. rozmerov konkrétneho katalógového produktu.
  2. V prípade, že sa v našom on-line katalógu nenachádza produkt, ktorý vyhovuje Vašim požiadavkám, tak špecifikujte Váš dopyt, resp. objednávku tak, že si vypracujete vlastný návrh Vami požadovaného nábytkového produktu, ktorý zašlete na Hot-line adresu firmy DIVENDOOR s.r.o., resp. na adresu jej zmluvného partnera, ktorý je uvedený v internetovom obchode pre príslušný región Slovenska.

Vaše dopyty, resp. objednávky zašlite cez hot-line

Poznámka:
Kupujúci, t.j. koncový spotrebiteľ má možnosť priamo objednávať a nakupovať tovar cez on-line katalóg len v tých prípadoch, ak nemá ďalšie požiadavky týkajúce sa zmien v špecifikácii daného tovarového produktu (resp. výber materiálov, resp. rozmerov produktu)

Poznámka:
Pre viac informácií o materiáloch a ponúkanej palete dekorov kliknite na: Katalóg materiálov

Pre viac informácií ohľadne aktuálnych noviniek kliknite na:  Akcie a novinky

Krok 4: Potvrdenie zamerania a montáže

Vážený zákazník, zameranie a montáž našich tovarových produktov si môžete objednať nasledovne:

 1. Objednávka tovaru bez zamerania a montáže
  Tovarové produkty (vstavané skrine), ktoré sa nachádzajú v našom on-line katalógu nie je potrebné dodatočne zamerať naším technikom. Montáž takýchto produktov si klient môže zabezpečiť vlastnými kapacitami (t.j. na vlastné náklady), resp. si môže objednať montáž, ktorú potvrdí pri objednávke tovaru.
   
 2. Objednávka tovaru podľa osobitých požiadaviek klienta so zameraním a montážou
  Tovarové produkty (vstavané skrine), ktoré sa nenachádzajú v našom obline katalógu (t.j. tovar zhotovený podľa osobitých požiadaviek kupujúceho) si môžete objednať len v prípade, ak potvrdíte zameranie a montáž Vami objednaného nábytkového produktu.

Krok 5: Kontrola správnosti údajov - potvrdenie objednávky

Vážený zákazník, potvrdenie objednávky môžete vykonať nasledovne:

 1. Tovar cez on-line katalóg – potvrdenie objednávky
  Ak ste si vybrali konkrétny tovar, ktorý sa nachádza v našom on-line katalógu, potvrďte objednávku kliknutím na tlačidlo objednať. Potvrdenie o objednávke Vám bude zaslané na e-mail, ktorý ste uviedli v registrácii. Administrátor overí dostupnosť tovaru vo veľkosklade a správnosť ceny. Ak je objednávka v poriadku, bude Vám zaslaný e-mail s predmetom správy Potvrdenie objednávky, ktorým sa zaväzujeme dodržať ponúkanú cenu, dostupnosť tovaru ako aj jeho termín, zameranie, dodávky a montáže.
 2. Tovar podľa osobitých požiadaviek klienta – potvrdenie objednávky
  1. Tovar, ktorý sa nachádza v našom on-line katalógu (avšak bude zhotovený v inej materiálovej, resp. rozmerovej špecifikácii), je možné záväzne objednať až po jeho zameraní.
  2. Tovar, ktorý sa nenachádza v našom on-line katalógu, t.j. tovar, ktorý bude zhotovený podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, je možné záväzne objednať taktiež až po jeho zameraní.
  3. Administrátor následne spracuje takto zamerané tovarové produkty a to vo forme osobitnej objednávky, kde budú stanovené jeho technické parametre, výber materiálov, konečná cena ako aj termín dodávky a montáže priamo u klienta. Táto objednávka Vám bude zaslaná na e-mail, ktorý ste uviedli v registrácii s požiadavkami o záväznú akceptáciu objednávky.
            

Poznámka:
Predávajúci je oprávnený v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške.

Krok 6:     Dovoz a montáž tovaru

Dovoz tovaru a jeho následná montáž sa realizuje v dohodnutom termíne s kupujúcim – klientom, ktorý je potvrdený v záväznej objednávke.

 1. Dodanie tovaru a jeho montáž v rámci celej Slovenskej republiky je nasledovné:
  1. Dodanie tovaru a ďalší zákaznícky servis (t.j. vynesenie tovaru a jeho montáž) zabezpečí priamo firma DIVENDOOR s.r.o.
  2. Dodanie tovaru a ďalší zákaznícky servis (t.j. vynesenie tovaru a jeho montáž) zabezpečí zmluvný obchodný partner firmy DIVENDOOR s.r.o., ktorý je uvedený v internetovom  obchode pre príslušný región Slovenska
   Poznámka:
   Všetky informácie o našich obchodných partneroch nájdete kliknutím na tlačidlo Kontakt

    
 2. Kupujúci je povinný vykonať všetky úkony potrebné na to, aby predávajúci mohol tovar dodať. Dodaný tovar je kupujúci povinný prevziať a dôkladne skontrolovať jeho kvalitu a komplexnosť vrátane montáže.
 3. Po dodaní tovaru aj s jeho montážou je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu dodací list. Kupujúci je povinný dodací list prevziať, skontrolovať, či jeho obsah zodpovedá skutočnosti a tento podpísať.
  Dodací list musí obsahovať:
                  •    Identifikačné údaje predávajúceho
                  •    Miesto plnenia, t.j. miesto dodávky a montáže
                  •    Množstvo a špecifikácia dodaného tovaru
                  •    Celková cena dodaného tovaru

Krok 7:     Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie a montáž tovaru (ďalej len kúpna cena)
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpnu cenu za dodaný tovar je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu nasledovným spôsobom:
  1. Platbou v hotovosti, ktorú prevezme technik predávajúceho (t.j. firma DIVENDOOR s.r.o., resp. zmluvný partner, ktorý je uvedený v internetovom obchode pre príslušný región Slovenska), ktorý zabezpečil dodanie a montáž tovaru.
  2. Platbou vopred, t.j. prevodom na účet predávajúceho (t.j. firma DIVENDOOR s.r.o., resp. zmluvný partner, ktorý je uvedený v internetovom obchode pre príslušný región Slovenska), ktorú realizuje kupujúci bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po pripísaní celej čiastky na účet predávajúceho.
  3. Iná forma úhrady: V prípade, ak sa zmluvné strany dohodnú, že kupujúci je oprávnený zaplatiť kúpnu cenu až po dodaní tovaru, v takomto prípade je kúpna cena zaplatená a to v dohodnutom termíne splatnosti, ktorý je uvedený na faktúre.
 3. Peňažný záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu platený prostredníctvom banky je splnený pripísaním celej sumy na účet predávajúceho v jeho banke.
 4. Zvýhodnené (akciové) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

Budeme radi ak nám zašlete Váš návrh, názor, resp. pripomienku, aby sme mohli neustále zlepšovať naše služby a náš internetový obchod.

Príjemné nakupovanie Vám praje

EshopSkrina.sk tím