Dovoz a montáž tovaru

Dovoz tovaru a jeho následná montáž sa realizuje v dohodnutom termíne s kupujúcim- klientom, ktorý je potvrdený v záväznej objednávke.

 1. Dodanie tovaru a jeho montáž v rámci celej Slovenskej republiky je nasledovné:
  1.1. Dodanie tovaru a ďalší zákaznícky servis (t.j. vynesenie tovaru a jeho montáž) zabezpečí priamo firma DIVENDOOR s.r.o.
  1.2. Dodanie tovaru a ďalší zákaznícky servis (t.j. vynesenie tovaru a jeho montáž) zabezpečí zmluvný obchodný partner firmy DIVENDOOR s.r.o., ktorý je uvedený na internetovom obchode pre príslušný región Slovenska.

  Poznámka:
  Všetky informácie o našich obchodných partneroch nájdete kliknutím na tlačidlo:
  kontakt
   
 2. Kupujúci je povinný vykonať všetky úkony potrebné na to, aby predávajúci mohol tovar dodať. Dodaný tovar je kupujúci povinný prevziať a dôkladne skontrolovať jeho kvalitu a komplexnosť vrátane montáže.
 3. Po dodaní tovaru aj s jeho montážou je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu dodací list. Kupujúci je povinný dodací list prevziať, skontrolovať, či jeho obsah zodpovedá skutočnosti a tento podpísať.
  Dodací list by mal obsahovať:
  • Identifikačné údaje predávajúceho
  • Miesto plnenia, t.j. miesto dodávky a montáže
  • Množstvo a špecifikácia dodaného tovaru
  • Celková cena dodaného tovaru

Poznámka:
Všetky informácie ohľadne ďalších obchodných podmienok týkajúcich sa kúpy a predaja tovaru prostredníctvom internetového obchodu nájdete kliknutím na tlačidlo: obchodné podmienky