Spôsob platby

1. Aktuálny cenník je určený cenami jednotlivých produktov predávajúceho, ktoré sú prístupné v on-line katalógu
2. Zákazník je povinný zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu a to nasledovným spôsobom

2.1 Platbou v hotovosti, ktorú prevezme technik predávajúceho (t.j. firma DIVENDOOR s.r.o., resp. zmluvný obchodný partner, ktorý je uvedený v internetovom obchode pre príslušný región Slovenska), ktorý zabezpečil dodanie a montáž tovaru.

2.2 Platbou vopred, t.j. prevodom na účet predávajúceho (t.j. firma DIVENDOOR s.r.o., resp. zmluvný obchodný partner, ktorý je uvedený v internetovom obchode pre príslušný región Slovenska), ktorú realizuje kupujúci bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po pripísaní celej čiastky na účet predávajúceho.

2.3 Iná forma úhrady: V prípade, že sa zmluvné strany dohodnú, že kupujúci je oprávnený zaplatiť kúpnu cenu až po dodaní tovaru, v takom prípade je kúpna cena zaplatená a to v dohodnutom termíne splatnosti, ktorý je uvedený na faktúre.

Poznámka:
Všetky informácie ohľadne ďalších obchodných podmienok týkajúcich sa kúpy
a predaja tovaru prostredníctvom internetového obchodu nájdete kliknutím na

Obchodné podmienky